Adatvédelmi Tájékoztató

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE Cégnév: HOPFANATIC KFT. Székhely: 6400 Kiskunhalas, Baranyai Ferenc u. 20. Cégjegyzékszám: 03-09-125367 Adószám: 24144843-2-03 Képviselő: Horváth Gellért Telefonszám: +36 70 451 5003 Fax: +36 77 426 014 E-mail cím: info@hopfanatic.com Honlap: www.hopfanatic.com és www.shop.hopfanatic.com (a továbbiakban: Társaság)   Adatkezelő Képviselője: Adatvédelmi Tisztviselő: Email cím: Társaságunk (mint a www.hopfanatic.com oldal üzemeltetője) ezúton tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy jelen honlappal kapcsolatosan a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat. A Társaság kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét – a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. Ezen tájékoztató a HOPFANATIC Kft. Adatkezelési Szabályzata alapján készült. Amennyiben szeretné megismerni a Társaság teljes Adatkezelési Szabályzatát, kérjük, jelezze felénk és mi haladéktalanul lehetőséget biztosítunk az Adatkezelési Szabályzatunk átolvasására. Panaszkezelési Szabályzatunk jelen tájékoztató részét képezi. A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal. Személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezelünk. Jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság a www.hopfanatic.com weboldalon keresztüli adatfelvétel előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt. Szeretnénk látogatóink figyelmét felhívni arra, hogy Társaságunk szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek. A Társaság mindenkori ügyvezető igazgatója a HOPFANATIC Kft. sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt. A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
 1. Társaságunk Webfejlesztő Partner
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: Cégnév: JCEART Szamosfalvi Imre e.v. Székhely: H-6400 Kiskunhalas, Gyapju u. 2. Adószám: 68035167-1-23 Képviselő: Szamosfalvi Imre Telefonszám: +36204250996 E-mail cím: info@jcreart.com Honlap: www.jcreart.com
 1. Társaságunk Tárhely Szolgáltatój
Társaságunk weboldalának tárhely szolgáltatója – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: Cégnév: EZIT Kft. Székhely: H-1132  Budapest, Victor Hugo u. 18-22. Cégjegyzékszám: 01-09-968191 Adószám: 23493474-2-41 Képviselő: Ügyfélszolgálat Telefonszám: +36 1 700 40 30 E-mail cím: info@ezit.hu Honlap: www.ezit.hu
 1. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója
A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.  Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő: Cégnév: Tóth és Társa Kft. Székhely: H-6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9. Cégjegyzékszám: 03-09-110467 Adószám: 13003216-2-03 Képviselő: Tóth Ferenc
 1. Csomagküldő futárszolgálatunk
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék  kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket. Ezen szolgáltatók: Futárszolgálat Cégnév: Halasi Kebpro Kft. Székhely: H-6400 Kiskunhalas, Szegedi út 8. Cégjegyzékszám: 03-09-111668 Adószám: 13289665-2-03 Képviselő: Horváth Anikó LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG  
 1. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
  (1)  Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk  is használ  sütiket  (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor  az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét.  A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.  A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. (2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: • az látogató által használt IP cím, • a böngésző típusa, • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), • látogatás időpontja, • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás. (3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező.  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld.  A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy  előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.   (4) A  weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására. (5)  Társaság honlapján alkalmazott sütik:
 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
 1. Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait.  A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.  Ezek az  adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. 2.1. Használatot elősegítő sütik: Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. Az adatkezelés időtartama 6 hónap. 2.2.  Teljesítményt biztosító sütik: Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Google AdWords sütik  – erről itt tájékozódhat: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu  
 1. Kapcsolat felvétel a Társaság honlapján keresztül
  Weboldalra látogatóink információszerzés, ajánlatkérés vagy egyéb ügyek intézése céljából, kapcsolatba léphetnek Társaságunkkal. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe. A személyes adatok kezelésének célja: Kapcsolat felvétel, ajánlat kérés, tájékoztatás/információkérés. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.    
 1. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
Jelenleg weboldalunkon nincs lehetőség Hírlevél feliratkozásra.
 1. Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook és Instagram oldalán
A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook/Instagram oldalt tart fenn. A www.hopfanatic.com weboldalon Facebook, Instagram plugin-okat használunk. Ezek a pluginok – amennyiben oldalunkra úgy látogat el, hogy közben be van jelentkezve Facebook vagy Instagram fiókjába – felismerik Önt, és összekötik látogatását a felhasználói fiókjával. A Facebook/Instagram megkapja az Ön által használt információkat, mivel Ön az IP-címéröl meglátogatta webhelyünket. Társaságunk azonban ezek esetekben semmilyen személyes adathoz nem fér hozzá, így erre vonatkozóan az adatkezelési kötelezettségünk nincs. További információt a Facebook és az Instagram adatvédelmi irányelveiről itt olvashat: https://de-de.facebook.com/policy.php https://instagram.com/about/legal/privacy/
 1. Webáruházunkban történő vásárlások során felmerülő adatkezelés
A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés. Számla adási kötelezettség, valamint a megrendelt termékek kiszállításához bekérjük a szükséges adatokat, egy regisztráció keretében. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), számlázási címe, szállítási cím, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító. A személyes adatok kezelésének célja: A webáruházas vásárlás teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A személyes adatokat könyvelő irodánknak, valamint a futárszolgálatnak továbbítjuk. Az online megrendelés adatait – webmotorunkon keresztül – tárhelyszolgáltatónk őrzi. A személyes adatok tárolásának időtartama – a számviteli törvény szerint – : a szerződés teljesítésétől számított 5 év.   ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait, amelyek gyakorlására vonatkozó részletes tájékoztatást a következő fejezetben adjuk meg. Előzetes tájékozódáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. Az érintett hozzáférési joga Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. A helyesbítéshez való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).   A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
(Rendelet 17. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. Az adatkezelés korlátozásához való jog Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk) Az adathordozhatósághoz való jog A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. A tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.   Korlátozások Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.   Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)   Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.   A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog   Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást.   Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog   Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) A részletszabályokról Adatvédelmi Szabályzatunkban bővebben is tájékozódhat.   AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 1. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 1. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 1. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 1. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 2. a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
 3. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 1. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATUNK Cégnév: HOPFANATIC KFT. Székhely: H-6400 Kiskunhalas, Baranyai Ferenc utca 20. Cégjegyzékszám: 03-09-125367 Adószám: 24144843-2-03 Képviselő: Horváth Gellért Telefonszám: 336 70 451 5003 Fax: +36 77 426 014 E-mail cím: info@hopfanatic.com Honlap: www.hopfanatic.com (a továbbiakban: Társaság) Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez és ügyfeleink elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés, amely termékeinkkel, szolgáltatásainkkal, ügyvitelünkkel, munkatársainkkal, illetve a cégünk egészével kapcsolatban megfogalmazódik ügyfeleinkben. A Halasi Kebpro Kft. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § rendelkezéseinek és vonatkozó jogszabályok– így különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) és az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) – panaszkezelésére vonatkozó rendelkezéseinek eleget téve a jelen dokumentumban foglaltak szerint fogadja és kezeli a beérkező panaszokat.   Amennyiben Cégünk bármely termékével, szolgáltatásával, eljárásával, munkatársának magatartásával kapcsolatosan kifogást, illetve panaszt szeretne tenni, azt szóban vagy írásban, a következő csatornákon juttathatja el részünkre.   Személyes panaszbejelentés H-6400 Kiskunhalas, Baranyai Ferenc utca 20.   Elektronikus panaszbejelentés Panaszbejelentést az info@hopfanatic.com email címen is eljuttathatja részünkre. Postai úton történő panaszbejelentés Panaszukat postai úton az alábbi levelezési címre küldhetik ügyfeleink. 6400, Kiskunhalas, Baranyai Ferenc utca 20.   Faxon illetve Telefonon keresztül nem áll módunkban panasz bejelentést fogadni. A panaszbejelentések kivizsgálásához szükségünk van a panasztevő személyazonosító adataira, illetve az érintett szerződéssel(ekkel) kapcsolatos adatokra (megrendelésszám, szerződésazonosítószám, számla/blokk), ezért kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a gyorsabb ügymenet érdekében ezen adatokat minden esetben szíveskedjenek a panasz – így különösen az írásban eljuttatott panaszok – bejelentése során megadni. A szóbeli panaszt Társaságunk azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszbejelentő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja. Az elektronikusan, vagy postai úton benyújtott panaszok esetén legkésőbb harminc (30) napon belül megküldjük válaszunkat.   A panaszkezelés során Társaságunk a következő adatokat kérheti:
 • szerződő/panaszbejelentő neve;
 • megrendelés száma, számla, nyugta/blokk
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe;
 • telefonszáma;
 • értesítés módja;
 • panasz leírása, oka;
 • panaszos igénye;
 • termékre vonatkozó panasz esetén, a szóbanforgó termék a panasz alátámasztásához
 • meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat
  A panaszbejelentés során megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és a GDPR és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeljük; figyelemmel a Társaság Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatára.   Szeretnénk biztosítani ügyfeleinket arról, hogy Társaságunk a panasz kivizsgálásáért külön díjat nem számít fel. A Társaságunkhoz érkező panaszbejelentések feldolgozásával kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket:
 • Elkötelezettek vagyunk abban, hogy folyamatosan növeljük ügyfeleink elégedettségét, melyhez a panaszok orvoslása is nagymértékben hozzájárul. Törekszünk arra, hogy ügyfeleink észrevételei alapján javítsunk szolgáltatásaink és termékeink minőségén.
 • Minden panaszt alaposan, és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálunk, melyet követően az ügyfélnek minden esetben megfelelő választ adunk. A megalapozott panasz esetén a további panasz elkerülése érdekében megelőző intézkedéseket teszünk.
 • Ügyfeleink panaszát, kifogását – amikor lehetséges – már az első kapcsolatfelvételkor igyekszünk kezelni. A személyesen tett panaszt azonnal megvizsgáljuk és megtesszük a szükséges lépéseket, törekszünk azt azonnal orvosolni.
 • Amennyiben az ügy bonyolultabb és azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy ügyfelünk a panasz kezelésével nem ért egyet, Társaságunk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.
  A panasz nyilvántartása Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a bejelentett és eljuttatott panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekre vonatkozó dokumentumokat Társaságunk nyilvántartásban a panasz lezártát követő 1 évig megőrzi. Amennyiben a panasz bejelentése személyesen történt, és a panasz orvoslása azonnal megtörtént, személyes adatok, illetve dokumentumok őrzése nem valósul meg. Jogorvoslati lehetőségek Hangsúlyozni kívánjuk, hogy Társaságunk számára az ügyfélpanasz hatékony, fogyasztóbarát és ügyfél-centrikus kezelése és szolgáltatásaink fejlesztése alapvető szempont egy panaszkivizsgálási eljárás során. A panaszkezelés során törekszünk úgy eljárni, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerüljük a fogyasztói jogvita kialakulását. Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy panaszának elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt harminc (30) napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi szervekhez fordulhat. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival összefüggő jogvita rendezésével kapcsolatosan fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testülethez fordulhat. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7. Postacím 1364 Budapest, Pf.: 144, Tel.: +36 1 411 01 15, e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu HOPFANATIC Kft. 2018.05.23. Panaszkezelési szabályzatunk megtekinthető és letölthető itt.